aktualnosci
novae
fortyfikacje novae
nieinwazyjne
aneks
krym
dalmatia
dacia


kultura2000

readingland Konferencje, kongresy, międzynarodowe warsztaty, seminaria:

19-01-2007      Seminarium: „Koniec miasta Novae”. Warszawa - Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
Referaty:
- T. Sarnowski, Principia w Novae w okresie schyłkowym
- T. Sarnowski, Victorinos – architekt Justyniana i fortyfikacje nad Dolnym Dunajem

18-01-2007  Konferencja „Europa szansą dla kultury, kultura szansą dla Europy” Zamek Królewski w Warszawie, MKiDN
Referat:
 - T. Sarnowski, Transformacja. Powstanie i rozwój wspólnej kultury w północnych prowincjach cesarstwa rzymskiego od Brytanii do Morza Czarnego

8 -10.12-2006 Transformation. Die Entstehung einer gemeinsamen Kultur in den Nordprovinzen des Römischen Reiches. Mainz, Museum für Antike Schiffahrt
Referat:  
- T. Sarnowski, The Greek and Latin in the Moesian Provinces of the Roman Empire

4-6.12.2006  Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW
Referaty:
- S. Kowalski, Na syryjskim pograniczu cesarstwa
- M. Olszewski, Zodiak w dekoracjach starożytnych synagog Palestyny
- L. Kowalewska, K. Misiewicz, J. Kaniszewski, Farmy na wiejskim   terytorium greckiej polis (Chersonez Taurydzki) w okresie rzymskim
- R. Karasiewicz-Szczypiorski, M. Krajcarz, U. Zawadzka, W greckiej polis (Chersonez Taurydzki) i u jej barbarzyñskich sąsiadów
- T. Sarnowski, Uroczysko Kavkaz. Czyżby jeszcze jeden posterunek  wojskowy Rzymian u Greków z Chersonezu Taurydzkiego
- J. Kaniszewski, Fortyfikacje rzymskiego obozu i wczesnobizantyjskiego miasta Novae
- T. Sarnowski, L. Kowalewska, W centrum dowodzenia rzymskiego obozu w Novae

18.11.2006  Neue Forschungen zur Archäologie des nördlichen Schwarzmeer-raumes. Berlin, Niemiecki Instytut Archeologiczny
Referat:
- T. Sarnowski, L. Kowalewska, The Romans in the Crimea. Results of     Recent Polish-Ukrainian Excavations in the Territory of Chersonesus Taurica

15 -17.07.2006 Transformation. Die Entstehung einer gemeinsamen Kultur in den Nordprovinzen des Römischen Reiches. Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum
Referat:
- T. Sarnowski, Die ländliche Besiedlung in den moesischen Provinzen

6-8.12.2005  Konferencja Sprawozdawcza IA UW. Warszawa
 Referaty:
 - J. Kaniszewski, Less, kamień i erozja gruntu, czyli o rzymskich umocnieniach w Novae
 - T. Sarnowski, „Transformacja”, czyli o archeologii w procesie europejskiej integracji
 - R. Karasiewicz-Szczypiorski, L. Kowalewska, Na peryferiach greckiej kolonii. Ostatnie badania ekspedycji IA UW i Muzeum w Sewastopolu -  - M. Olszewski, Zodiak i synagogi na Ziemi Świętej
- A. Tomas, T. Sarnowski,  M. Aureliusz Statianus. O pochodzeniu, statusie społecznym i zajęciach jednego z mieszkańców Mezji Dolnej

6-7.10.2005 International Conference „The Lower Danube in Antiquity”. Tutrakan, Bu³garia
Referaty:
- T. Sarnowski, A. Tomas, M. Aurelius Statianus from Lower Moesia. A Note on His Origin, Status and Business –; Roman and Early Byzantine
- T. Sarnowski, J. Kaniszewski, Defences of Novae in Lower Moesia. North-Eastern Corner

10.2005  Xo Coloquio Internacional. Association Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique, Lizbona
Referat:
 - M. Olszewski, Survival of Pagan Mythological Themes on Mosaics from the Eastern Provinces Following the Abolition of Pagan Cults. 4th-7th c.

4-5.04.2005  Z najnowszych badań nad archeologią Półwyspu Krymskiego. Starożytność i średniowiecze. Warszawa, Instytut Archeologii UW
 Referaty:
 - R. Karasiewicz-Szczypiorski, Uwagi do badań nad umocnieniami Chersonezu Taurydzkiego,
 - T. Sarnowski, Plautiusz Silwanus, król Scytów, i Chersonez Taurydzki w dobie kryzysu lat 60-tych I w. n.e.
 - T. Sarnowski, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Na granicy terytorium wiejskiego Chersonezu Taurydzkiego w okresie rzymskim. Posterunek strażniczy na wzgórzu Kazackaja

16-19.10.2003  Römische Städte und Festungen an der Donau, Wissenschaftsdialog, Beograd.
Referat:
- T. Sarnowski, Die Römer bei den Griechen auf der südlichen Krim. Neue Entdeckungen und Forschungen

10.2002  Kongres Rei Cretariae Romanae Fautorum, Rzym
Referat:
 - L.A. Kowalewska, T. Sarnowski, La vaisselle des habitants d’une   maison rurale de l’époque romaine dans la chôra de Chersonèse Taurique

2001  Międzynarodowy Kongres La mosaïque gréco-romaine
Referat:
- M. Olszewski, Le statut de l’image selon Artémidore et l’art romain, w: La mosaïque gréco-romaine

2-9.09.2001 Second International Congress on Black Sea Antiquities. Ankara
Poster:
- T. Sarnowski, Römische Truppen auf der Krim im ausgehenden 3. Jh. n. Chr.

30-31.08.2001 Novae and the Roman Limes on Lower Danube from Vespasian to Diocletian. International Conference – Svishtov (Bulgaria)
Referat:
- T. Sarnowski, J. Kaniszewski, Das Stabsgebäude von Novae. Erste Ergebnisse der Arbeit an einer Komputerrekonstruktion

 

Wystawy:

- 17.01 do 6.02.2005 r.  Wystawa „Gdzie Rzym, gdzie Krym. Wykopaliska ostatnich lat ekspedycji IA UW na Krymie”

Na początku 2005 roku w foyer Palacu Kazimierzowskiego (Rektorat UW) otwarta została wystawa prezentująca wyniki badań archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego pracujących na Krymie. Wspólna ekspedycja Instytutu Archeologii UW i Muzeum „Chersonez Taurydzki” w Sewastopolu może poszczycić się szeregiem znaczących osiągnięć. W latach 1997-2004 odkryliśmy między innymi świątynię Jowisza Dolicheńskiego wzniesioną w Bałakławie przez żołnierzy rzymskich oraz zajmowany przez nich posterunek na wzgórzu Kazackaja.


Otwarcia wystawy dokonał
Dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego – dr Tomasz Str±czek

Dyrektor Instytutu Archeologii UW – prof. Kazimierz Lewartowski oraz organizatorzy prof. Tadeusz Sarnowski i dr Radosław Karasiewicz-SzczypiorskiUroczystość zaszczycił swą obecnością przedstawiciel ambasady Ukrainy w Polsce – Radca Kulturalny Pan Oleg Iwanowicz Mysyk.

Autorem zdjęć z wystawy jest G. Rogiński