INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ZAKŁAD ARCHEOLOGII PROWINCJI RZYMSKICH


Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 5522809