AKTUALNOŠCIBadania późnoantycznego aneksu w Novae (Bułgaria)


W tym roku rozpoczynamy kilkuletni projekt badań wykopaliskowych na terenie położonym na wschód od obozu legionowego w Novae. Teren ten w początkowym okresie był zamieszkały przez ludność cywilną towarzyszącą armii (rzemieślników, usługodawców, rodziny żołnierzy i ciury wojskowe). Prawdopodobnie pod koniec III w. teren ten otoczono fortyfikacjami i włączono w obręb obozu, który przekształcił się w miasto. Teren wybrany przez nas na badania jest zupełnie nieznany archeologom. Dotychczas badano jedynie fortyfikacje. Nie wiemy nic o zabudowie wewnętrznej i funkcji tego miejsca. Spodziewamy się odkryć zabudowania mieszkalne, ale może także budowle użyteczności publicznej osiedla przyobozowego (canabae legionis). Badania wykopaliskowe poprzedzone były szczegółowymi badaniami nieinwazyjnymi. Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ a stronę internetową projektu nieinwazyjnego TUTAJ. POLECAMY!

Badania fortyfikacji obozu

Od roku 2006 trwają badania dokumentujące pozostałości fortyfikacji obozu legionowego w Novae. Dokumentujemy odsłonięte w poprzednich latach przez ekspedycję bułgarską i częściowo też polską w 1960 r. różnorodne elementy fortyfikacji (mury, wieże, wał ziemny, rampy, rowy, ulica okrężna). Ważnym elementem projektu jest zebranie geodezyjnych danych do budowy przestrzennych modeli rzeźby terenu zajętego przez obóz w różnych okresach jego istnienia. Kontynuowane są również prace, których efektem będzie aktualny, precyzyjny plan całego założenia. Dotychczas zadokumentowaliśmy fragment muru północnego wraz z wieżą, bramę północną, mur i basztę po stronie północno-wschodniej oraz fragment muru i bramę wschodnią. Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ


OGŁOSZENIA W SPRAWIE BADAŃ

Wykopaliska w Novae

Co roku w Novae odbywają się praktyki studenckie. Kierownikiem badań i opiekunem praktyk jest dr Agnieszka Tomas. Wykopaliska odbywają się co roku w sierpniu. Przejazd należy zorganizować indywidualnie.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, tryb i rok studiów oraz nr albumu na adres agnieszka.tomas@uw.edu.pl
Zebrania informacyjne odbywają się zwykle w marcu.


Badania nieinwazyjne w Hercegowinie

Od 2016 roku rozpoczynamy nowy projekt badan nieinwazyjnych w Hercegowinie (antyczna Dalmacja), na terenie wiejskim rzymskiego miasta Narona. Kierownikiem badań: jest mgr Tomasz Dziurdzik, doktorant Zakładu.
Termin: wiosna i jesień, od roku 2016. Przewidywana liczba uczestników: w sumie około 10 osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres tdziurdzik@wp.plPublikacje

Novae. An Archaeological Guide to the Roman Legionary Fortress and Early Byzantine Town on the Lower Danube (Bulgaria), Tadeusz Sarnowski i inni

przewodnik
cena 40 zł, cena dla studentów 30 zł

DO NABYCIA TUTAJAd fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas (red.)

ksiega
cena 150 zł

DO NABYCIA TUTAJ

I TUTAJ


Agnieszka Tomas, Inter Moesos et Thraces. Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st - 6th century AD)

intermoesos
cena 40 funtów

DO NABYCIA TUTAJ


Kontakt