WORKSHOP FOR READING PAST AND PRESENT LANDSCAPES IN CENTRAL EUROPE Udział w warsztatach nad metodyką badań nieinwazyjnych na Węgrzech
15-21.10.2012 r., Nagyhorcsokpuszta, Węgry

Dzięki staraniom członka Ekspedycji Archeologicznej prowadzącej badania nieinwazyjne na terenie canabae, Marcinowi Jaworskiemu oraz pracownikowi Uniwersytetu Eotvosa Loranda w Budapeszcie, Gaborowi Mesterhazy, zostaliśmy zaproszeni do współpracy w międzynarodowym projekcie realizowanym na terenie Węgier.


canabae2012

Celem projektu jest zorganizowanie panelu dyskusyjnego i warsztatów do wymiany pomysłów oraz doświadczeń w odczytywaniu krajobrazów historycznych, które mogą być badane różnymi naukowymi podejściami, m.in. badaniami powierzchniowymi i obserwacją terenową, fotografią lotniczą, teledetekcją, interpretacją wyróżników glebowych i wegetacyjnych, zastosowaniem GPS i technik geodezyjnych w terenie, GIS, różnych metod geofizycznych (elektrooporowej, magnetycznej, georadarowej), kartografii historycznej i badań historycznych, ekologii, geologii, geomorfologii, itd.


PLAN

Warsztaty, finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, skupiają partnerów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Wśród uczestników są naukowcy z Uniwerstytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (HU) Węgierskiego Muzeum Narodowego, Centrum Ochrony Dziedzictwa Narodowego (HU), Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (SK), Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk (CZ), I nstytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (PL) i firmy Archeomap (PL). Ze strony IAUW w badaniach biorą udział dr Przemysław Dulęba i dr Agnieszka Tomas.


visegrad

Podczas realizacji projektu metody klasyczne badań powierzchniowych będą łączone ze współczesnymi metodami prospekcji nieinwazyjnej. Praca terenowa pozostaje głównym elementem planu dnia w trakcie warsztatów. Projekt zakłada przeprowadzenie rozpoznawczych i szczegółowych badań powierzchniowych, zastosowanie metod geofizycznych, użycie narzędzi GPS i geodezji w celach dokumentacyjnych oraz wykonanie zdjęć lotniczych. Teren badań ma powierzchnię 4 x 6 km w mikroregionie Mezõföld, w pobliżu miejscowości Sárszentágota, Felsokortevelyes i Sarbogard, ok. 70 km na południowy-zachód od Budapesztu. Na obszarze badań znajdują się stanowiska od okresu pradziejowego do czasów średniowiecznych, w tym ufortyfikowane osady pradziejowe, rzymskie wille czy średniowieczne kościoły.


Ze względu na odmienną metodyke badań powierzchniowych stosowaną w krajach Europy Šrodkowej, projekt ma na celu stworzenie wspólnego gruntu dla budowania współpracy w tej dziedzinie poprzez łączenie nowoczesnych i klasycznych metod prospekcji. Organizatorzy pragną budować współpracę miedzy krajami Europy Centralnej oraz łączyć różne sposoby odkrywania, odczytywania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa narodowego na podstawowym poziomie, poprzez odczytywanie historii z krajobrazu archeologicznego. Wymiana doświadczeń w dziedzinie badań powierzchniowych i różnorodnych stosowanych systemów jest kluczowym elementem projektu, którego celem jest wypracowanie pomysłu na wspólny, nowoczesny standard terenowego rozpoznania archeologicznego oraz przetestowanie go na miejscu.

Marcin Jaworski


Warsztaty w roku 2012

Reading Landscapes

W dniach 15-21 października 2012 odbyły się warsztaty zatytułowane "Workshop for Reading Past and Present Landscapes in Central Europe". Warsztaty miały miejsce na Węgrzech, w okręgu Fejer, w dolinie Sárvíz, nieopodal miejscowości Nagyhörcsökpuszta. Obszar ten w orkesie rzymskim znajdował się na terenie prowincji Pannonia inferior, pomiędzy dwiema drogami rzymskimi biegnącymi z północy od Aquincum przez Herculianę do Alsohetenypuszta (Civitas Iovia?) i Tolna (Alta Ripa?). Zespół badaczy z Węgier, Słowacji, Czech i Polski przeprowadził badania powierzchniowe na obszarze 4 x 6 km z użyciem GPS. Na wybranych stanowiskach wykonano badania geofizyczne i zdjęcia z latawca. Przeprowadzono szereg eksperymentalnych metod, w tym pomiary z samolotu zaopatrzonego w wysokiej rozdzielczości laser spektralny.

Joanna Balcerzak, Marcin Jaworski, Piotr Jaworski, Michał Pisz, Agnieszka Tomas, Piotr Wroniecki

Pannonia inferior i obszar badań (mapa na podstawie http://en.wikipedia.org/wiki/File:Limes4.png, Ziegelbrenner&Mediatus)