Prof. Tadeusz Sarnowski


tsarnowski

Zainteresowania: Armia rzymska i rzymski system obronny nad Dolnym Dunajem i na południowym Krymie.

Temat rozprawy habilitacyjnej: Armia rzymska w Mezji Dolnej i na północnym wybrzeżu Morza Czarnego, Uniwersytet Warszawski, 1988.

Temat rozprawy doktorskiej: Przedstawienia architektury willowej na mozaikach północnoafrykañskich, Uniwersytet Warszawski,<br>promotor prof. K. Majewski, 1975.prof Doświadczenie terenowe::
 • Mucking (Great Britain) - badania Department of Environment UK Home Office: 1971-1973
 • Ostrie Mogili (Bulgaria) - badania powierzchniowe,: 1975 (prowadzący)
 • Apamea (Syria) - badania Mission Belge d'Apamee: 1977-79, 1982
 • Majdan Krolewski - UW, S.K. Kozłowski: 1996, 1997
 • Rzymski posterunek na Wzgórzu Kazatskaya (Krym, Ukraina): 2000-2002 (prowadzący)
 • Gdansk - UW, 2001
 • Bałakława (Krym, Ukraina) - świątynia Jowisza Dolichenskiego
 • Radom - badania Muzeum w Radomiu
 • Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym, Ukraina) - badania powierzchniowe i wykopaliskowe (współprowadzący
  z L. Kowalewską)
 • Novae (Bulgaria) - IA UW (prowadzący) IA UW: 1996-1997, 2003 (prowadzący)


Aktualne badania: Fortiyfikacje NovaeWykształcenie i doświadczenie zawodowe:
1968 magisterium na Wydziale Historycznym UW (Architektura obronna na terenie Egei w epoce brązu, promotor prof. K. Majewski)
1967-1969 podyplomowe Studium Afrykanistyczne, UW
1969-1972 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW
1973-1988 asystent, st. asystent, adiunkt w Instytucie Archaeologii UW
Od 1990 prof. UW w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich Instytutu Archeologii UW, Kierownik Zakładu
Od 2002 profesor tytularny


Pozostałe funkcje:

Organizacja wystaw:

Stypendia i zrealizowane projekty badawcze:

Publikacje: Monografie i studia

Artykuły:

Raporty wykopaliskowe:


Popularyzacja:


Recenzje: