< TADEUSZ SARNOWSKI
IAPRSTRONA GŁÓWNA
ENGLISHKONTAKTPRACOWNICYBADANIAPROJEKTYSPONSORZY


PROF. TADEUSZ SARNOWSKI 

tsarnowskiZainteresowania: Armia rzymska i rzymski system obronny nad Dolnym Dunajem i na południowym KrymieTemat rozprawy habilitacyjnej: Armia rzymska w Mezji Dolnej i na północnym wybrzeżu Morza Czarnego, Uniwersytet Warszawski, 1988.Temat rozprawy doktorskiej:Przedstawienia architektury willowej na mozaikach północnoafrykańskich, Uniwersytet Warszawski, promotor prof. K. Majewski, 1975.prof Doświadczenie terenowe::
 • Mucking (Great Britain) - badania Department of Environment UK Home Office: 1971-1973

 • Ostrie Mogili (Bulgaria) - badania powierzchniowe,: 1975 (prowadzący)

 • Apamea (Syria) - badania Mission Belge d'Apamee: 1977-79, 1982

 • Majdan Krolewski - UW, S.K. Kozłowski: 1996, 1997

 • Rzymski posterunek na Wzgórzu Kazatskaya (Krym, Ukraina): 2000-2002 (prowadzący)

 • Gdansk - UW, 2001

 • Bałakława (Krym, Ukraina) - świątynia Jowisza Dolichenskiego

 • Radom - badania Muzeum w Radomiu

 • Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym, Ukraina) - badania powierzchniowe i wykopaliskowe (współprowadzący z L. Kowalewską)

 • Novae (Bulgaria) - IA UW (prowadzący)

  IA UW: 1996-1997, 2003 (prowadzący)


Aktualne badania: Fortiyfikacje NovaeWykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • 1968 - magisterium na Wydziale Historycznym UW (Architektura obronna na terenie Egei w epoce brązu, promotor prof. K. Majewski)

 • 1967-1969 - podyplomowe Studium Afrykanistyczne, UW

 • 1969-1972 - studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW

 • 1973-1988 - asystent, st. asystent, adiunkt w Instytucie Archaeologii UW

 • Od 1990 prof. UW w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich Instytutu Archeologii UW, Kierownik Zakładu

 • Od 2002 profesor tytularny  Pozostałe funkcje:

 • Członek Deutsches Archäologisches Institut

 • Członek Redakcji Naukowej czasopisma Archaeologia (Warszawa)

 • Zajęcia kursowe lub wykłady w charakterze visiting professor uniwersytetów w: Łodzi, Poznaniu, Algierze, Londynie, Newcastle upon Tyne, Frankfurcie nad Menem, Berlinie, Pradze, Sofii, Symferopolu, Bernie, Lozannie, Genewie, Zürichu, Bazylei, Fryburgu  Organizacja wystaw:
 • Wykopaliska w Novae (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 1978, razem z dr. W. Szubertem)

 • Gdzie Rzym, gdzie Krym. Wykopaliska ostatnich lat ekspedycji IA UW na Krymie (Instytut Archeologii UW - 2005 r., razem z dr. R. Karasiewiczem-Szczypiorskim)

 • Transformacja. Powstanie i rozwój wspólnej kultury w północnych prowincjach cesarstwa rzymskiego od Brytanii do Morza Czarnego (Instytut Historii UAM w Poznaniu - 1 do 15.06.2007 r.; Instytut Archeologii UW - 18 do 30.06.2007; Muzeum Archeologiczne w Krakowie - 22.11.2007 do 15.01.2008 r.)  Stypendia i zrealizowane projekty badawcze:

 • Stypendium badawcze na Universytecie w Algierze: 1978.

 • Stypendium Fundacji A. von Humboldta (Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt nad Menem, Niemcy) 1984-1985.

 • Transformation Transformation

 • Starożytności Krymu i Novae  Publikacje:

  Monografie i studia

  • Les représentations de villas sur les mosaïques africaines tardives, Wrocław 1978.

  • Wojsko rzymskie w Mezji Dolnej i na północnym wybrzeżu Morza Czarnego (res. L'Armée romaine en Mésie Inférieure et sur la côte Nord du Pont Euxin), Warszawa 1988.

  • Die legio I Italica und der untere Donauabschnitt der Notitia Dignitatum, Germania 63, 1985, 107-127.

  • Bronzefunde aus dem Stabsgebäude in Novae und Altmetalldepots in den römischen Kastellen und Legionslagern, Germania 63, 1985, 521-540.

  • Das römische Heer im Norden des Schwarzen Meeres, Archeologia 38, 1988, 61-98.

  • Zur Statuenausstattung römischer Stabsgebäude, Bonner Jahrbücher 189, 1989, 97-120.

  • Die Anfänge der spätrömischen Militärorganisation des unteren Donauraumes, in: Der römische Limes in Österreich 36/2, 1990, 855-861.

  • Das Dolichenum von Balaklawa und die römischen Streitkräfte auf der Südkrim, Archeologia 49, 1998, 15-54.

  • Balaklava. Römische Militärstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus (z: O.Ja. Savelja), Warszawa 2000 (Instytut Archaeologii UW - Światowit, Suppl. Ser. A: Antiquity, vol. V.)

  • Sztuka Traków, in: Sztuka świata, XI, Warszawa 2000, 215-240.

  • Römische Militärziegel von der südwestlichen Krim. Probleme der Produktionstätigkeit und der Produktionsorte, Archeologia 56, 2005 (2006), 91-110.

  • Setting up of the Provincial Structure of Moesia; Emergence of vici; Greek and Latin in the Moesian Provinces, w: http://www.rgzm.de/transformation/ home/frames.htm Transformation


  Artykuły:

 • La mosaïque de Constantine. Problèmes des représentations architecturales de la Basse Antiquité, Archeologia Polona 14, 1973, 385-390.

 • Uwagi do badań nad antycznymi i wczesnośredniowiecznymi przedstawieniami architektury, Archeologia 25, 1974, 147-155.

 • En marge des résultats des recherches archéologiques et géophysiques poursuivies à Carthage par l'équipe polonaise, Archeologia 26, 1975, 167-171.

 • Novae jako siedziba pierwszego legionu Italskiego, Archeologia 27, 1976, 50-65.

 • Fortress of the Legio I Italica at Novae, in: Limes. Akten des XI. Internationalen Limeskongresses, Budapest 1977, 409-426.

 • Une tête de Caracalla découverte à Novae, Archeologia 30, 1979, 149-163.

 • La destruction des principia à Novae vers 316/317 de notre ere. Révolte militaire ou invasion gothique?, Archeologia 30, 1979, 149-163.

 • Zespół zabytków metalowych z rumowiska kaplicy sztandarów i jej najbliższego otoczenia (z: W. Gacuta), Archeologia 30, 1979, 227-232.

 • Mramorna glava na Karakalla ot Novae, Arheologija (Sofia), 1980, Nr 3, 35-43.

 • The Legionary Defences of Novae, Archeologia 32, 1981, 29-46.

 • Komendantstvoto na parvi Italijski legion v Novae, Vekove (Sofia), 1981, Nr 5, 34-43.

 • Les effigies impériales dans les forteresses militaires romaines. A propos d'une décoverte récente de Novae, in: Römisches Porträt. Wege zur Erforschung eines gesellschaftlichen Phänomens (= Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin 31, 1982, 273-275.

 • Skarb brązów z zachodniego aerarium komendantury w Novae (z: W. Gacuta), Archeologia 33, 1982, 125-142.

 • La forteresse de la légion I Italica et le limes du sud-est de la Dacie, Eos 71, 1983, 265-276.

 • Na marginesie dyskusji nad rodowodem nazwy dolnomezyjskiego miasta Novae, in: Balcanica Posnaniensia 3, 1984, 221-232 (cf. 9).

 • Die Ziegelstempel aus Novae, Archeologia 34, 1983, 17-61.

 • Początki legionowego budownictwa w Novae i wojny dackie Domicjana i Trajana, in: Balcanica Posnaniensia 1, 1984, 143-169.

 • Komendantura legionu I Italskiego w Novae, Studia Archeologiczne 4, 1985, 205-217.

 • Legio I Italica - liburna - Danubius (z: J. Trynkowski), in: Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Stuttgart 1986, 536-541.

 • En marge de la discussion sur l'origine du nom de la ville de Novae en Mésie inférieure, Klio 68, 1986, 92-101.

 • Contribution à l'étude de la chronologie des tuiles militaires romaines au Bas-Danube sous Trajan, in: Acta Centri Historiae Terra Antiqua Balcanica I, Tirnovi 1986, 65-67.

 • Zur Geschichte der moesischen Provinzialflotte im 1. Jh. n.Chr., Ratiariensia. Studi e Materiali Mesici e Danubiani 3-4, 1987, 261-266.

 • Zur Truppengeschichte der Dakerkriege Traians. Die Bonner Legio I Minervia ;und das Legionslager Novae, Germania 65, 1987, 107-122.

 • Novae, rzymska twierdza legionowa i miasto wczesnobizantyjskie nad Dolnym Dunajem (z L. Press), Novaensia 1, 1987, 289-322.

 • Pozamilitarne funkcje armii rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w urbanizacji peryferyjnych obszarów cesarstwa, Meander 9-10, 1987, 439-448.

 • Quellenkritische Bemerkungen zu den Polizeikräften in Niedermoesien, Eos 76, 1988, 99-104.
 • Novae. Römisches Legionslager und frühbyzantinische Stadt an der unteren Donau (z L. Press), Antike Welt 21, 1990, 225-243.

 • The Headquarters Building of the Legionary Frortress at Novae (Lower Moesia), in: Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVth Intern. Congress of Roman Frontier Studies, Exeter 1991, 303-307.

 • Stemple "okrętowe" legionu I Italskiego na cegłach i dachówkach z Novae (z: J. Trynkowski), Balcanica Posnaniensia 5, 1990, 251-263.

 • Barbaricum und ein bellum Bosporanum in einer Inschrift aus Preslav, Zeitschrift ;für Papyrologie und Epigraphik 87, 1991, 137-144.

 • Novae Italicae im 1. Jh. n.Chr., Etudes et Travaux 15, 1991, 347-355.

 • Późnorzymskie stemple legionów dolnomezyjskich, Novaensia 2, 1991, 9-32.

 • Niedermoesien während der Dakerkriege Domitians und Trajans, Eos 80, 1992, 153-155.

 • Das Fahnenheiligtum des Legionslagers Novae, in: Studia Aegaea et Balcanica in honorem L. Press, Warszawa 1992,221-233.

 • Termin "barbaricum" w napisach łacińskich. Na marginesie nowoodkrytej inskrypcji z Preslawia, Barbaricum 2, 1992, 212-217.

 • Nova Ordinatio im römischen Heer des 3. Jh. und eine neue Primus pilus-Weihung aus Novae in Niedermoesien, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 95, 1993, 197-204.

 • Primi ordines et centuriones legionis I Italicae und eine Dedikation an Septimius Severus aus Novae in Niedermoesien, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 95, 1993, 205-219.

 • Wykopaliska w Novae, in: Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1993, 331-335.

 • Die ritterlichen Tribunen der legio I Italica, w: Prosopographica, (L. Mrozewicz, K. Ilski edd.), Poznań 1993, 63-80.

 • Aurelius Statianus z Novae, actor. Próba uściślenia jego zajęć, in: Studia Moesiaca II, Poznań 1994, 19-23.

 • O datowaniu dowództwa L. Juliusza Lucilianusa nad legionem I Italskim, in: Studia Moesiaca II, Poznań 1994, 23-26.

 • G. Titius Similis und eine Krisensituation an der unteren Donau in den letzten Jahren des 2. Jh. n.Chr., in: Nunc de Suebis dicendum est. Studia archaeologica et historica G. Kolendo ab amicis et discipulis dicata, Warszawa 1995, 225-229.

 • L'organisation hiérarchique des vexillationes Ponticae au miroir des trouvailles épigraphiques récentes in: La hiérarchie (Rangordnung) de l'armée romaine sous le Haut-Empire. Actes du congrès de Lyon, Lyon 1995, 323-328.

 • Another Legionary Groma Gate Hall? The Case of Novae at Lower Moesia, in: Novae. Studies and Materials I, Poznań 1995, 37-40.

 • Römische Besatzungstruppen auf der Südkrim und eine Bauinschrift aus dem Kastell Charax (z: V.M. Zubar), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 112, 1996, 229-234.

 • Die römische Anlegestelle von Novae in Moesia Inferior, in: Roman Limes on the Middle and Lower Danube (= Cahiers des Portes de Fer. Monographies 2), Belgrade 1996, 195-203.

 • Promotio ex nova ordinatione eines künftigen Centurio. Zur Inschrift aus Novae in ZPE 95, 1993, Zeitschrift für Papyrologieund Epigraphik 111, 1996, 289-290.

 • s.v. Novae, Enciclopedia dell'Arte Antica, Secondo Supplemento 1971-1994, IV, Roma 1996, 48-50.

 • Legionsziegel an militärischen und zivilen Bauplätzen der Prinzipatszeit in Niedermoesien, in: Roman Frontier Studies 1995. Proceedings of the XVIth International Congress of Roman Frontier Studies, Oxford 1997, 497-501.

 • Novye epigrafičeskie pamjatniki iz okrestnostej Chersonesa Tavričeskogo (z: V.M. Zubar', O.Ja. Savelja), in: Chersones v antičnom mire. Istoriko-archeologičeskij aspekt. Tezisy dokladov Meždunarodnoj Naučnoj Konferencii, Sevastopol 1997, 36-37.

 • Novaja latinskaja stroitel'naja nadpis' s Aj-Todora i nekotorye voprosy rimskoj voennoj organizacii v Tavrike vo vtoroj polovine II v. n.e. (res. A New Latin Inscription from Ai-Todor and Some Questions of the Military Organization in Tauris in the Second Half of the 2nd C. A.D.) (z: V.M. Zubar'), Vestnik Drevnej Istorii 1997, Nr 4, 50-60.

 • Novi latinski napisi z rims'kogo chramu v okolicjach Chersonesa Tavrijskogo (z: V.M. Zubar, O.Ja. Savelja), Archeologija Kiev, 1997, Nr 4, 67-88.

 • Chram Jupitera Dolichena v okrestnostjach Chersonesa Tavričeskogo (z: V.M. Zubar', O. Ja. Savelja), in: Problemy Istorii i Archeologii Ukrainy, Char'kov 1997, 40-41.

 • Zum religiösen Leben der niedermoesischen Vexilliationen auf der Südkrim. Inschriftenfunde aus dem neuentdeckten Dolichenum von Balaklawa (z: V.M. Zubar, O.Ja. Savelja), Historia 47, 1998, 321-341.

 • Novye epigrafičeskie pamjatniki iz rimskogo chrama v okrestnostjach Chersonesa Tavričeskogo (res. New Epigraphical Monuments from a Roman Temple in the Environs of Chersonesus Taurica (z: V.M. Zubar', O.Ja. Savelja), Vestnik Drevnej Istorii 1999, Nr 2, 197-217.

 • Die Principia von Novae im späten 4. und frühen 5. Jh., in: Der Limes an der unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Internationale Konferenz, Svištov 1.-5. September 1998, Sofia - Berlin 1999, 61-67.

 • Kilka ostatnich artykułów o Novae, Archeologia 49, 1998, 99-103.

 • Dve latinskie nadpisi iż Balaklavy i Chersonesa (res. Two Latin Inscriptions from Balaklawa and Chersonesus (with O.Ja. Savelja), Vestnik Drevnej Istorii, 1999, Nr 1, 42-45.

 • Świątynia Jowisza Dolicheńskiego w Bałakławie na Krymie(z: O.Ja. Savelja, R. Karasiewicz-Szczypiorski), Swiatowit 42, 1999, 150-155.

 • Rimskij opornyj punkt u Balaklavy v jugo-zapadnom Krymu (z: O.Ja. Savelja), in: Problemy istorii i archeologii Ukrainy, Char'kov 1999, 44-45.

 • Flasze gliniane z principia w Novae (z: L.A. Kovalevskaja, A. Tomas), Novensia 12, 2000, 107-126.

 • O chozajstvennom uklade odnoj iz chersonesskich usadeb v pozdnerimskoe vremja (res. On the Economic Base of One of the Chersonesian Villas during the Late Roman Time(with L.A. Kovalevskaja), Vestnik Drevnej Istorii 3, 2002, 85-92.

 • Z rzymskim wojskiem na Krymie. Wspólne badania polsko-ukrainskie w Bałakławie, in: Z archeologii Ukrainy i Jury Częstochowskiej, (ed. J. Lech), Ojców 2001 (2002), 537-546.

 • Headquarters building (principia) of legio I Italica at Novae, in: Novae - 40 years of excavations (ed. P. Dyczek), Warszawa 2001 (2002), 31-37.

 • Novaja latinskaja nadpis iz raskopok citadeli i nekotorye voprosy pozdnieantičnoj istorii Chersonesa (z: V.M. Zubar'), in: Anacharsis. Pamjati Ju.G. Vinogradova, Sevastopol 2001 (2002), 106-115.

 • Chora of Chersonesos (z: J.C. Carter et al.), in: Chersonesos, Chora, Museum, and Environs, Austin Texas 2003, 121-135.

 • La vaisselle des habitants d'une maison rurale de l'époque romaine dans la chôra de Chersonèse Taurique (z: L.A. Kovalevskaja), Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 38, 2003 (2004), 229-235.

 • O zaščite chersonesskogo gosudarstva sojuznym rimskim voennym kontingentom (On the Defence of Tauric Chersonesos by the Roman Detachments), (z: L. Kovalevskaja) Rossijskaja Archeologia 2, 2004, 40-50.

 • Extra fines Imperii. Rzymski posterunek wojskowy w okolicach Sewastopola na Krymie (z: O. Savelja and R. Karasiewicz-Szczypiorski), Światowit 45, 2002 (2004), 167-171.

 • Intra fines Imperii. Centrum obozu w Novae. Wykopaliska 1997 - 2002, Światowit 45, 2002 (2004), 161-166.

 • Die Römer bei den Griechen auf der südlichen Krim. Neue Entdeckungen und Forschungen, in: Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies, Pecs 2005, 741-748.

 • Bosporskaja vojna perioda pravlenija Septimija Severa v Rime i Savromata II na Bospore. Problema s nižnemezijskoj perspektivoj, Études et Travaux 20, 2005, 236-246.

 • Drei spätkaiserzeitliche Statuenbasen aus Novae in Niedermösien, in: Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der regionalen Konferenz, Beograd 2005, 223-230.

 • Rimskaja čerepica Južnogo Krima, Materialy po archeologii, istorii i etnografii Tavrii, 11, 2005, 119-143.

 • The Phantom Squadron of the Ravennate Fleet on the Black Sea in the 1st Century AD, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 157, 2006, 256-260.

 • T. Sarnowski, Plavtij Silvan i eskadra-prizrak na Černom more v I v. n.e., Vestnik Drevnej Istorii 1 (255), 2006, 117-131.

 • Transformation. The Development of a Common Culture in Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea, w: Kultura 2000, Warszawa 2007, 128-131.

 • Die Schriftlichkeit in den Grenzprovinzen, in: B. Pferdehirt (ed.), Die Entstehung einer gemeinsamen Kultur in den Nordprovinzen des Römischen Reiches von Britannien bis zum Schwarzen Meer, Mainz 2007, 36-37.

 • Ti. Plautius Silvanus, Chersonesus Taurica and classis Moesica, Dacia 50, 2006, 85-92.

 • M. Aurelius Statianus from Lower Moesia. A Note on His Origin, Status and Business (z: A. Tomas), in: The Lower Danube in Antiquity, Sofia 2007, 231-233.

 • Roman and Early Byzantine Defences of Novae in Lower Moesia. North-eastern Corner (z: J. Kaniszewski), In: The Lower Danube in Antiquity, Sofia 2007, 227-230.

 • Roman Military Sentry Posts in the Border Zone of Crimean Chersonesos (z: O.Ya. Savelya, R. Karasiewicz-Szczypiorski), Archeologia 57, 2007(2009). 57-67

 • Crimean Chersonesos. Farmhouses of the Roman Period (z: L. Kovalevskaja), Archeologia 57, 2007(2009). 157-168

 • Novae in the Notitia Dignitatum, Archeologia 57, 2007(2009). 25-29

 • The Name of Novae in Lower Moesia, with a contribution by D. Dragoev, Archeologia, 2007 (2009), 58, 15-23

 • Novae (z: P. Dyczek, J. Kolendo), in: R. Ivanov (ed), Roman and Early Byzantine Settlements in Bulgaria, Sofia 2009, 24-53.

 • Selskie usadby Chersonesa Tavričeskogo v rimskoe vremja, Bosporskie Issledvanija XXIII, 2010, 379-410.

 • Kruglyye sooruzheniya na selskoy usadbe 343 khory Khersonesa (z: L. Kovalevskaja), in: Prichernomorye. Istoriya, politika, kultura. Vypusk V(II), Sevastopol 2011, 84-90.

 • Archeologia prowincji rzymskich, in: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań 2012, 246-248

 • Accepta pariatoria und pastus militum. Eine neue Statuenbasis mit zwei Inschriften aus Novae,Tyche 28, 2013, 135-146.

 • Danubian Provinces, in: The Encyclopedia of the Roman Army, Y. Le Bohec, Wiley Blackwell Publishers (Malden, USA), 2013, 279-289.

 • Black Sea, in: The Encyclopedia of the Roman Army, Y. Le Bohec, Wiley Blackwell Publishers (Malden, USA), 2013, 96-97.

 • Novae, in: The Encyclopedia of the Roman Army, Y. Le Bohec, Wiley Blackwell Publishers (Malden, USA), 2013, 696-697.  Raporty wykopaliskowe:

 • Odcinek XI, in: Novae - Sektor Zachodni 1971, Archeologia 24, 1973, 124-134.

 • Odcinek XI, in: Novae - Sektor Zachodni 1973, Archeologia 26, 1975, 142-152.

 • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1975, Archeologia 28, 1977,167-179.

 • Principia - Section XI, in: Novae in 1975 - Western Sector, Klio 60, 1978, 536-540.

 • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1977, Archeologia 30, 1979, 179-199.

 • Badania powierzchniowe w okolicy Novae, in: Novae - Sektor Zachodni 1977, Archeologia 30 1979, 207-210.

 • Wyniki badań geofizycznych (z: J. Matuszyk, M. Szybiński), in: Novae - Sektor Zachodni 1977, Archeologia 30, 1979, 211-216.

 • Section XI. The Principia, in: Novae in 1977 - West Sector, Klio 62, 1980, 85-89.

 • Rejon bramy południowej - Odcinek VIII. Ślady umocnień ziemnych, in: Novae - Sektor Zachodni 1976, 1978 (ed. S. Parnicki-Pudełko), Poznań 1981, 49-53.

 • Novae w 1975 r. Najważniejsze wyniki polskich badań archeologicznych (z: L. Press, W. Szubert), Studia Archeologiczne 1, 1981, 173-186.

 • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1979, Archeologia 32, 1981, 106-127.

 • Les travaux de l'expedition archéologique polonaise à Novae - Secteur Ouest en 1975 et 1977 (z: L. Press, W. Szubert), Archeologia Polona 20, 1981, 255-270.

 • Section XI. The Principia, in: Novae in 1979 - West Sector, Klio 64, 1982, 480-484.

 • Novae w 1977 r. - Sektor Zachodni (z: L. Press, W. Szubert), Studia Archeologiczne 2, 1983, 173-186.

 • Novae - Sektor Zachodni 1981, Archeologia 34, 1983, 150-153.

 • Wschodni bok twierdzy legionowej. Sondaże, in: Novae - Sektor Zachodni 1981, Archeologia 34, 1983, 153-160.

 • Section XI. The Principia and Trial Trenches across the East and West Defences of the Legionary Fortress, in: Novae in 1981 - West Sector, Klio 66, 1984, 287-290.

 • Novae w 1979 r. - Sektor Zachodni (z: L. Press, W. Szubert), Studia Archeologiczne 4, 1985, 189-203.

 • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1983, Archeologia 36, 1985, 101-108.

 • Section XI. The Principia, in: Novae in 1983 - West Sector, Klio 68, 1986, 109-111.

 • Section XI. The Headquarters Building - Principia, in: Novae in 1985 - West Sector, Klio 70, 1988, 516-518.

 • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1985, Archeologia 38, 1988, 158-163.

 • Fouilees d'Apamée de Syrie. Portique et boutiques byzantines de la rive nord du decumanus, Bruxelles (with K. Makowski – deposited 1990 at prof. J.Ch. Balty).

 • Odcinek XI - Principia, in: Novae - Sektor Zachodni 1987, Archeologia 40, 1989, 141-152.

 • The Principia, in: Novae in 1987 - West Sector, Klio 72, 1990, 176-178.

 • Section XI - The Headquarters Building (Principia), in: Novae - Western Sector 1989, Archeologia 42, 1991, 132-134.

 • The Headquarters Building, in: Novae in 1989 - West Sector, Klio 73, 1991, 492-494.

 • Area XI - The Headquarters Building (Principia), in: Novae - Western Sector 1991, Archeologia 44, 1993, 81-88.

 • Novae - Western Sector, 1995-1997. Preliminary Report on the Excavations of the Warsaw University Archaeological Expedition, Archeologia 49, 1998, 73-83.

 • Wykopaliska w południowo-wschodniej części principia w Novae. Kampanie 1995, 1996, Novensia 11, 1998, 113-125.

 • Nowe dane o budowli rzymskiej komendantury w Novae. Wykopaliska w latach 1995 i 1996, Światowit 41 A, 1998, 194-201.

 • Novae - Western Sector, 1998-1999. Preliminary Report on the Excavations of the Warsaw University Archaeological Expedition, Archeologia 51, 2000, 79-87.

 • Novae - Western Sector (Principia), 2000 - 2002. Preliminary Report on the Excavations of the Warsaw University Archaeological Expedition, Archeologia 54, 2003 (2004), 65-75.

 • Sektor XI - principii, in: E. Genčeva et al., Archeologičeski proučvanija na rimskija lager i rannovizantijski grad Novae prez 2003 g., Archeologičeski otkritija i razkopki prez 2003 g., Sofia 2004, 110-111.

 • Novae. Headquarters Building and Rear Division of the Roman Legionary Fortress. Excavations of 2003, Światowit 46, 2003 (2005), 119-121.

 • Balaklava v Krymu. Dolichenij i prymykajuščaja zastrojka. Raskopki 2003 g. (z: O. Savelja, R. Karasiewicz-Szczypiorski), Światowit 46, 2003 (2005), 123-125.

 • Selskaja territorija. Usad'ba 338. Raskopki 2003 g. (z: L. Kovalevskaja), Światowit 56, 2003 (2005), 103-105.

 • Uročišče Kavkaz v okrestnostiach Sevastopolja (Sapun Gora), (with O. Savelja, R. Karasiewicz-Szczypiorski), Światowit 46, 2003 (2005), 101-102.

 • Chora Chersonesa Tavričeskogo (Krym). Usad'ba nadela 338. Raskopki 2003 g. (z: L. Kovalevskaja), Światowit 46, 2003 (2005), 123-125.

 • Novae - castra legionis, 2003-2005. Preliminary Report on the Excavations of The Warsaw University Archaeological Expedition (z: L. Kovalevskaja, J. Kaniszewski), Archeologia 56, 2005 (2006), 141-162.

 • Proučvanija na balgaro-polskata ekspedicija v rimskija voenen lager I rannovizantijski grad Nove kraj Svištov, (z: E. Genčeva, P. Dyczek, A, Biernacki) in: Archeologičeski otkritija i razkopki prez 2006 g., Sofia 2007, 196-199.

 • Balgaro-polski razkopki v rimskija voenen lager I rannovizantijski grad Nove (z: E. Genčeva, P. Dyczek, A, Biernacki) in: Archeologičeski otkritija i razkopki prez 2007 g., Sofia 2008, 340-343.

 • Novae. Rimski voenen lager i rannovizantijski grad (z: P. Dyczek, E. Genceva, A.B. Biernacki, in: Arheologičeski otkritija i razkopki prez 2008 g., 2009, 419-422,

 • Novae - castra legionis, 2006-2009. Preliminary Report on the Excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition, Archeologia LIX, 2008 (2010), 153-172

 • Nove. Proučvanija na sgradata na štaba na legiona i lagernite ukreplenija, in: Archeologičeski otkritija i razkopki prez 2009 g., Sofia 2010, s. 363-375.

 • Novae. The Roman Legionary Defences. Excavations of 2009 and 2010 (z: A. Tomas), Światowit XLVIII, 2006-2010 (2011), 185-186.

 • Principia et munitiones castrorum. Headquarters Building and Legionary Defences (z: L. Kovalevskaja, A. Tomas), Światowit L/A, 2011 (2012), 189-194

 • Novae 2012. Munitiones castrorum. Legionary defences (with: T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, P. Zakrzewski), Światowit LII/A, 2012 (2013), 145-150

 • Rural Territory of Tauric Chersonesos. Investigations of 2012 in the Yukharine Ravine (z: L. Kovalevskaja), Światowit LII/A, 2012 (2013), 139-144

 • Rimski voenen lager i rannovizantijski grad Nove, in: Arheologičeski otkritija i razkopki prez 2012 g., Sofia 2013, 248-250.

 • Novae - castra legionis, 2010-1012. Preliminary report on the excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition (z: T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, A. Tomas, R. Chowaniec, P. Zakrzewski), Archeologia 61, 2010 (2014), 75-90  Popularyzacja:

 • Od Dimini do Tirynsu, Filomata 244, 1971, 201-213.

 • Willa w przedstawieniach mozaikowych z Afryki rzymskiej, Z Otchłani Wieków 37, 1971, Nr 2, 110-114.

 • Polskie badania archeologiczne w Novae (Bułgaria) w 1973 r., Filomata 285, 1975,  268-279.

 • Polskie badania archeologiczne w Novae (Bułgaria) w 1975 r., Filomata 308,  1977, 351-362.

 • Entries: Herculaneum, Split, Pompeje, Timgad, Złoty Dom, Willa, Tivoli, Forum Romanum, Rzymski dom, Atrium, Marka Aureliusza kolumna, Rzymski cyrk, in: Encyklopedia Sztuki Starożytnej.

 • Z Jowiszem na Krymie (with R. Karasiewicz-Szczypiorski), Wiedza i Życie 7, 1998, 48-51.

 • U Rzymian nad dolnym Dunajem, Archeologia Żywa, wiosna 1999, 9-13.

 • Peregrinatio Taurica rzymskiego Szwejka z Novae (with L.A. Kovalevskaja, J. Kaniszewski), Archeologia Żywa 4 (19), 2001, 10-15.

 • Transformacja. Powstanie i rozwój wspólnej kultury w północnych prowincjach cesarstwa rzymskiego od Brytanii do Morza Czarnego, in: Culture 2000. The Book of the Projects realised in 2001-2006, Warszawa 2006.

 • Na straży granic rzymskiego cesarstwa, in: Blisko i daleko. Księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 203-207.

 • Sekrety komendantury rzymskiego legionu, in: Blisko i daleko. 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2009, 189-192.

 • Novae. Trochę Rzymu w północnej Bułgarii, Z bliska i z daleka 1, 2011, 72-77.

 • Rzymianie u Greków na Krymie. Dwugłos o charakterze ich obecności (with R. Karasiewicz-Szczypiorski), in: Blisko i daleko. 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2009, 171-176.

 • Wioskowy pejzaż greckiej kolonii (z: L. Kovalevskaja), in: Blisko i daleko. 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2009, 165-170

 • Novae. An Archaeological Guide to a Roman Legionary Fortress and Early Byzantine Town on the Lower Danube (Bulgaria), (T. Sarnowski ed., z udziałem: A.B. Biernacki, M. Lemke, A. Tomas, P. Vladkova), Warszawa 2012.

 • Nove. Archeologiceski patovoditel (T. Sarnowski ed., z udziałem: A.B. Biernacki, M. Lemke, A. Tomas, P. Vladkova), Warszawa-Sofia 2014  Recenzje:

 • D.J. Smith, The Mosaic Pavements, in: The Roman Villa in Britain, London 1969 (Archeologia 22, 1971, 232-233.

 • R. Bianchi Bandinelli, Rome. La fin de l'art antique, Paris 1970 (Archeologia 1971, 234-235).

 • F. Kretzschmer, La technique romaine, Bruxelles 1966 (Kwartalnik Historii Kultury Material