Nasi Sponsorzy

(prace terenowe i publikacje):

Sponsorzy instytucjonalni:   
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wcześniej Komitet Badań Naukowych (1996 Krym, 1998 -2000 Novae, 2002 - 2005 Novae, 2007 - 2009 Novae)
Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego (2006/2007 „Starożytności Krymu”)
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (2001 – Krym, 2002 – Novae)
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Narodowe Muzeum i Rezerwat Archeologiczny «Chersones Tavrièeskij», Sewastopol
 
Fundacja Bankowa im. Dr M. Kantona, Warszawa
Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki
Fundacja Stefana Batorego
Gmina i miasto Iłża


Firmy:
Be-San, Warszawa; Uzzi, Wrocław; Osiem i pół, Piastów; PBT  MBT, Marki; POL-AQUA 2, Piaseczno; Polfa, Warszawa; Zakład Usługowo-Handlowy (J. Warzocha), Sandomierz; IMAGIS, Warszawa; Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Energy Menagement; Efekt sp. z o.o.; Pracownia Badań Nieniszczących; Jarwit-Bis sp. z o.o.; ELKAB – Biuro Projektowania; P.P.H. „Planeta” sp. z o.o.; Izba Gosp. Energ. i Ochrony Środ.; Nałęczowianka sp. z o.o.; „Kemp”


Osoby fizyczne:
Panie i Panowie A. Cichocki, M. Kałuszko, Z. Kluge, J. Kołnierzak, W. Kowalczyk, J. Lezarowicz