dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

także Kierownik Studiów Niestacjonarnych i Studium Podyplomowego Archeologii Podwodnej w Instytucie Archeologii

moc.liamg@iksroipyzczs.walsodar
tsarnowski


Zainteresowania: rzymska architektura wojskowa, rzymska obecność wojskowa poza granicami Imperium Romanum, fortyfikacje średniowieczne, fortyfikacje nowożytne

Temat i przedmiot rozprawy doktorskiej: "Chersonesus Taurica w okresie rzymskim." Wydział Historyczny UW, 2003 r., promotor prof. T. Sarnowski.Doktoranci:Edukacja i doświadczenie zawodowe:

1991-1996Studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW (Uniwersytet Warszawski)
1993-1997członek projektu naukowego Nymphaion historia i kultura polis greckiej (opiekun naukowy - prof. A. Wąsowicz - IAiE PAN - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
1995-1996stypendium Ministera Edukacji Narodowej
1996Magister Archeologii (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
1996Pracownik naukowy w Instytucie Archeologii UW
1997szkolenie w Laboratorium Geolittomer(2-tygodniowy pobyt w Nantes) interpretacja zdjęć lotniczych i zdjęć satelitarnych
1997-2001studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UW; temat rozprawy: Chersonez Taurydzki i jego terytorium wiejskie w okresie rzymskim. Topografia, architektura, osadnictwo (promotor - Prof. T. Sarnowski)
2002Młodszy badacz w Instytucie Archeologii UW
2003Doktorat,badacz ze stanowiskiem adiunkta w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich w Instytucie Archeologii UW
2007-2013Kierownik Ekspedycji Instytutu Archeologii UW na Krymie (wykopaliska rzymskich wież obserwacyjnych w Sewastopolu, powierzchniówki w Dolinie Bałakławskiej, badania podwodne w Ałuszcie, wykopaliska rzymskiego fortu w Bałakławie)
2012certyfikat nurkowy OWD - PADI
2012-2014Adiunkt w Zakładzie Archeologii Podwodnej IA UW
Od 2014Kierownik Ekspedycji Instytutu Archeologii UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Gruzji (stanowisko Gonio - fort rzymski Apsaros, Adżariaa)
Od 2015Starszy asystent w Katedrze Archeologii Prowincji Rzymskich, IA UW
2016Habilitacja
2017Nagroda Premiera za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego


Aktualne badania: badania powierzchniowe i podwodne w okolicy Chersonezu (Krym).

Wykopaliska 1:

Wykopaliska 2:


Wykopaliska Wykopaliska


Uzyskane granty badawcze:Doświadczenie terenowe zdobyte w kraju i zagranicą w okresie studiów magisterskich (udział w badaniach wykopaliskowych, powierzchniowych i geofizycznych):Doświadczenie terenowe zdobyte w kraju i zagranicą po uzyskaniu dyplomu magistra::Bibliografia: