IASTRONA GŁÓWNA
ENGLISHKONTAKTPRACOWNICYBADANIAPROJEKTYsponsorzy


DR HAB. RADOSŁAW KARASIEWICZ-SZCZYPIORSKI 

radek

 

Zainteresowania: rzymska architektura wojskowaTemat i przedmiot rozprawy doktorskiej:

"Chersonesus Taurica w okresie rzymskim."

Wydział Historyczny UW, 2003 r., promotor prof. T. SarnowskiEdukacja i doświadczenie zawodowe:

  Edukacja i doświadczenie zawodowe:
 • 1991-1996 - Studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW (Uniwersytet Warszawski)
 • 1993-1997 - członek projektu naukowego Nymphaion historia i kultura polis greckiej (opiekun naukowy - prof. A. Wąsowicz - IAiE PAN - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
 • 1995-1996 - stypendium Ministera Edukacji Narodowej
 • 1996 - Magister Archeologii (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 1996 - Pracownik naukowy w Instytucie Archeologii UW
 • 1997 - szkolenie w Laboratorium Geolittomer(2-tygodniowy pobyt w Nantes) interpretacja zdjęć lotniczych i zdjęć satelitarnych
 • 1997-2001 -studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UW; temat rozprawy: Chersonez Taurydzki i jego terytorium wiejskie w okresie rzymskim. , Topografia, architektura, osadnictwo (promotor - Prof. T. Sarnowski)
 • 2002 - Młodszy badacz w Instytucie Archeologii UW
 • 2003 - Doktorat,badacz ze stanowiskiem adiunkta w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich w Instytucie Archeologii UW
 • 2007-2013 - Kierownik Ekspedycji Instytutu Archeologii UW na Krymie (wykopaliska rzymskich wież obserwacyjnych w Sewastopolu, powierzchniówki w Dolinie Bałakławskiej, badania podwodne w Ałuszcie, wykopaliska rzymskiego fortu w Bałakławie)
 • 2012 - certyfikat nurkowy OWD - PADI
 • 2012-2014 - Adiunkt w Zakładzie Archeologii Podwodnej IA UW
 • Od 2014 - Kierownik Ekspedycji Instytutu Archeologii UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Gruzji (stanowisko Gonio - fort rzymski Apsaros, Adżariaa)
 • Od 2015 - Starszy asystent w Katedrze Archeologii Prowincji Rzymskich, IA UW
 • 2016 - Habilitacja
 • 2017 - Nagroda Premiera za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

  Aktualne badania: badania powierzchniowe i podwodne w okolicy Chersonezu (Krym). • Uzyskane granty badawcze:

 • Narodowe Centrum Edukacji:
  Transcaucasia and the Roman Empire - Roman Objectives on the Empire’s Fringes, and the Impact of Imperial Neighborhood, 65 BC - AD 387
  (Partner badawczy)
  Grant zostanie zrealizowany w latach 2018-2019
 • Narodowe Centrum Edukacji (przyznawane przez MNiSW):
  Extra fines Imperii.Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie
  Nr: N N109 317537
  (projekt zakończony i rozliczony)
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
  Archeologia podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW
  Numer umowy: UDA - POKL.04.01.01-00-175/09-00
  (Finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);
  (projekt zakończony i rozliczony)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
  Wspólna granica - wspólne dziedzictwo. Nowe spojrzenie na twierdze polskie i tureckie nad Dniestrem
  (projekt zakończony i rozliczony) • Doświadczenie terenowe zdobyte w kraju i zagranicą w okresie studiów magisterskich (udział w badaniach wykopaliskowych, powierzchniowych i geofizycznych):

 • Polska - Kichary Nowe (1991-1996); Niedźwiedziówka (1992); Płock (1995-1996)
 • Niemcy - Altdorf-Friedhof (1993)
 • Ukraina - Nymphaion (1994-1996)

Doświadczenie terenowe zdobyte w kraju i zagranicą po uzyskaniu dyplomu magistra:

 • Bułgaria
  • Novae (1997) 2 tyg., prowadzenie odcinka wykopu, nadzór nad dokumentacją polową;
 • Ukraina
  • Nymphaion(1997) 4 tyg., prowadzenie badań powierzchniowych i sondaży, nadzór nad dokumentacją;
  • Bałakłava (1997-1999 i 2003) łącznie 4 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);
  • Kazackaja (Sewastopol) - rzymska wieża strażnicza (2000-2002) łącznie 3 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);
  • Kavkaz (Sewastopol) - rzymska wieża strażnicza (2004-2007) łącznie 4 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);
  • Dolina Bałakławska (2004-2007) łącznie 4 miesiące, kierownik badań powierzchniowych. Celem poszukiwań była nie tylko aktualizacja mapy stanowisk archeologicznych, ale przede wszystkim stworzenie bazy do wszechstronnego studium osadnictwa;
  • Karagacz (Sewastopol) - poszukiwanie rzymskiej wieży strażniczej (2008) 1 miesiąc - kierownik wykopalisk;
  • Bałakława (dzielnica Kadykovka) - wykopaliska rzymskiego fortu (2009-2013) 5 miesięcy - kierownik wykopalisk;
 • Gruzja
  • Gonio (fort rzymski Apsaros) - badania nieinwazyjne i wykopaliskowe wewnątrz fortu (2012, 2014-2017), m.in. odkrycie domu komendanta (praetorium) wraz z prywatnymi termami i latryną oraz zachowaną mozaiką podłogową w jednym z pomieszczeń, łącznie 7 miesięcy - kierownik wykopalisk;
 • Polska
  • Warszawa - Zamek Królewski - Arkady Kubickiego, umocnienia wazowskie od strony Wisły(1997-2000); ca 6 miesięcy rocznie - zastępca kierownika badań;;
  • Warszawa - Wilanów - zespół pałacowo-parkowy (2003-2004) łącznie 4 miesiące, każdorazowo kierownik wykopu lub odcinka w ramach badań szerokopłaszczyznowych;
  • Warszawa - Natolin - Zespół Pałacowo-Parkowy: Park Górny, (2007) 1 miesiąc, kierownik badań interdyscyplinarnych związanych z poszukiwaniem tak zwanego Grobowca Nerona;
  • Warszawa - Kościół św. Jacka i Klasztor Ojców Dominikanów rzy ul. Freta 10, (2008) kierownik (nadzór nad odwiertami oraz sondaże przy architekturze);
  • Warszawa - Klasztor sióstr Wizytek, (2009-2010, 2017) kierownik nadzorów podczas remontów w klasztorze i przy kościele;
  • Warszawa - Pałac Kazimerzowski, (2017) kierownik badań archeologiczno-architektonicznych nad pozostałościami budynku wazowskiej Villa Regia.
  Kontakt • © Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich