aktualnosci
novae
fortyfikacje novae
nieinwazyjne
aneks
krym
dalmatia
dacia

dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

także Kierownik Studiów Niestacjonarnych i Studium Podyplomowego Archeologii Podwodnej w Instytucie Archeologii

moc.liamg@iksroipyzczs.walsodar
tsarnowski


Zainteresowania: rzymska architektura wojskowa, rzymska obecność wojskowa poza granicami Imperium Romanum, fortyfikacje średniowieczne, fortyfikacje nowożytne

Temat i przedmiot rozprawy doktorskiej: "Chersonesus Taurica w okresie rzymskim." Wydział Historyczny UW, 2003 r., promotor prof. T. Sarnowski.Doktoranci:

 • Maciej Czapski (w ramach studium na WH UW);
 • Maciej Marciniak (w ramach studium na WH UW);
 • Izabela Kiedrowicz (w ramach Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich na UW);
 • Viacheslav Gerasimov (w ramach Środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez WH UW i WB UW w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej);


Edukacja i doświadczenie zawodowe:

1991-1996Studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW (Uniwersytet Warszawski)
1993-1997członek projektu naukowego Nymphaion historia i kultura polis greckiej (opiekun naukowy - prof. A. Wąsowicz - IAiE PAN - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
1995-1996stypendium Ministera Edukacji Narodowej
1996Magister Archeologii (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
1996Pracownik naukowy w Instytucie Archeologii UW
1997szkolenie w Laboratorium Geolittomer(2-tygodniowy pobyt w Nantes) interpretacja zdjęć lotniczych i zdjęć satelitarnych
1997-2001studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UW; temat rozprawy: Chersonez Taurydzki i jego terytorium wiejskie w okresie rzymskim. Topografia, architektura, osadnictwo (promotor - Prof. T. Sarnowski)
2002Młodszy badacz w Instytucie Archeologii UW
2003Doktorat,badacz ze stanowiskiem adiunkta w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich w Instytucie Archeologii UW
2007-2013Kierownik Ekspedycji Instytutu Archeologii UW na Krymie (wykopaliska rzymskich wież obserwacyjnych w Sewastopolu, powierzchniówki w Dolinie Bałakławskiej, badania podwodne w Ałuszcie, wykopaliska rzymskiego fortu w Bałakławie)
2012certyfikat nurkowy OWD - PADI
2012-2014Adiunkt w Zakładzie Archeologii Podwodnej IA UW
Od 2014Kierownik Ekspedycji Instytutu Archeologii UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Gruzji (stanowisko Gonio - fort rzymski Apsaros, Adżariaa)
Od 2015Starszy asystent w Katedrze Archeologii Prowincji Rzymskich, IA UW
2016Habilitacja
2017Nagroda Premiera za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego


Aktualne badania: badania powierzchniowe i podwodne w okolicy Chersonezu (Krym).

Wykopaliska 1:

 • Osoba prowadząca badania: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (partner ukraiński: Oleg Savelya)
 • Nazwa stanowiska: Bałakława-Kadykowka
 • Kraj: Ukraina (Krym)
 • Koordynaty GPS: 44°31’03,71” N 33°35’42,13” E
 • Rodzaj stanowiska: Fort rzymski
 • Rok rozpoczęcia badań: 2009–2013
 • Kierownik badań: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (partner ukraiński: Oleg Savelya)
 • Instytucje uczestniczące: Muzeum Narodowe „Chersonez Taurydzki”
 • Przedmiot badań: Dom dowódcy garnizonu, mury obronne
 • Projekt: Extra fines Imperii. Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie (Narodowe Centrum Nauki)

Wykopaliska 2:

 • Osoba prowadząca badania: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (partner gruziński Prof. Shota Mamuladze)
 • Nazwa stanowiska: Gonio-Apsaros
 • Kraj: Gruzja (Adżaria)
 • Koordynaty GPS: 41°34’24,35” N 41°34’27,65” E
 • Rodzaj stanowiska: Fort rzymski
 • Rok rozpoczęcia badań:
  • 2012 – pierwsze badania nieinwazyjne
  • 2014 – początek wykopalisk
 • Kierownik badań: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (partner gruziński Prof. Shota Mamuladze)
 • Instytucje uczestniczące: Agencja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Adżarii
 • Przedmiot badań: Rzymskie termy garnizonowe, Dom dowódcy garnizonu, mury obronne
 • Projekt: Badania pozostałości zabudowań wewnętrznych z wczesnych faz rzymskiego fortu Apsaros. Rzymski fort Apsaros – miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum (Narodowe Centrum Nauki)

Wykopaliska Wykopaliska


Uzyskane granty badawcze:

 • Narodowe Centrum Edukacji:
  Transcaucasia and the Roman Empire - Roman Objectives on the Empire’s Fringes, and the Impact of Imperial Neighborhood,
  65 BC - AD 387

  (Partner badawczy)
  Grant zostanie zrealizowany w latach 2018-2019
 • Narodowe Centrum Nauki:
  Rzymski fort Apsaros – miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum
  (Kierownik Grantu)
 • Narodowe Centrum Edukacji (przyznawane przez MNiSW):
  Extra fines Imperii.Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie
  Nr: N N109 317537
  (projekt zakończony i rozliczony)
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
  Archeologia podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW
  Numer umowy: UDA - POKL.04.01.01-00-175/09-00
  (Finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);
  (projekt zakończony i rozliczony)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
  Wspólna granica - wspólne dziedzictwo. Nowe spojrzenie na twierdze polskie i tureckie nad Dniestrem
  (projekt zakończony i rozliczony)


Doświadczenie terenowe zdobyte w kraju i zagranicą w okresie studiów magisterskich (udział w badaniach wykopaliskowych, powierzchniowych i geofizycznych):

 • Polska - Kichary Nowe (1991-1996); Niedźwiedziówka (1992); Płock (1995-1996)
 • Niemcy - Altdorf-Friedhof (1993)
 • Ukraina - Nymphaion (1994-1996)


Doświadczenie terenowe zdobyte w kraju i zagranicą po uzyskaniu dyplomu magistra::

 • Bułgaria
  • Novae (1997) 2 tyg., prowadzenie odcinka wykopu, nadzór nad dokumentacją polową;
 • Ukraina
  • Nymphaion (1997) 4 tyg., prowadzenie badań powierzchniowych i sondaży, nadzór nad dokumentacją;
  • Bałakłava (1997-1999 i 2003) łącznie 4 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);
  • Kazackaja (Sewastopol) - rzymska wieża strażnicza (2000-2002) łącznie 3 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);
  • Kavkaz (Sewastopol) - rzymska wieża strażnicza (2004-2007) łącznie 4 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);
  • Dolina Bałakławska (2004-2007) łącznie 4 miesiące, kierownik badań powierzchniowych. Celem poszukiwań była nie tylko aktualizacja mapy stanowisk archeologicznych, ale przede wszystkim stworzenie bazy do wszechstronnego studium osadnictwa;
  • Karagacz (Sewastopol) - poszukiwanie rzymskiej wieży strażniczej (2008) 1 miesiąc - kierownik wykopalisk;
  • Bałakława (dzielnica Kadykovka) - wykopaliska rzymskiego fortu (2009-2013) 5 miesięcy - kierownik wykopalisk;
 • Gruzja
  • Gonio (fort rzymski Apsaros) - badania nieinwazyjne i wykopaliskowe wewnątrz fortu (2012, 2014-2017), m.in. odkrycie domu komendanta (praetorium) wraz z prywatnymi termami i latryną oraz zachowaną mozaiką podłogową w jednym z pomieszczeń, łącznie 7 miesięcy - kierownik wykopalisk;
 • Polska
  • Warszawa - Zamek Królewski - Arkady Kubickiego, umocnienia wazowskie od strony Wisły (1997-2000); ca 6 miesięcy rocznie - zastępca kierownika badań;
  • Warszawa - Wilanów - zespół pałacowo-parkowy (2003-2004) łącznie 4 miesiące, każdorazowo kierownik wykopu lub odcinka w ramach badań szerokopłaszczyznowych;
  • Warszawa - Natolin - Zespół Pałacowo-Parkowy: Park Górny, (2007) 1 miesiąc, kierownik badań interdyscyplinarnych związanych z poszukiwaniem tak zwanego Grobowca Nerona;
  • Warszawa - Kościół św. Jacka i Klasztor Ojców Dominikanów rzy ul. Freta 10, (2008) kierownik (nadzór nad odwiertami oraz sondaże przy architekturze);
  • Warszawa - Klasztor sióstr Wizytek, (2009-2010, 2017) kierownik nadzorów podczas remontów w klasztorze i przy kościele;
  • Warszawa - Pałac Kazimerzowski, (2017) kierownik badań archeologiczno-architektonicznych nad pozostałościami budynku wazowskiej Villa Regia.


Bibliografia: