aktualnosci
novae
fortyfikacje novae
nieinwazyjne
aneks
krym
dalmatia
dacia

dr hab. Marek Tycjan Olszewski

molszewski


Zainteresowania: Okres historyczny badań oscyluje od czasów hellenistycznych, czasów republiki i cesarstwa rzymskiego, poźnego antyku aż do początku VII wieku. Obszar badań : cesarstwo rzymskie w okresie swojego apogeum. Dekoracja artystyczna i rzemieślnicza w kontekście architektury prywatnej i publicznej. Szczególne badania nad mozaika figuralną i geometryczną, malarstwem ściennym i reliefem grobowym. Autor bada wszelkie aspekty obrazu antycznego jako medium posługując się źródłami archeologicznymi, szeroko pojętym aparatem historycznym (źródła i teksty antyczne wszystkich kategorii - bezpośrednie i pośrednie) oraz studiami nad społeczeństwem antycznym.Temat i przedmiot rozprawy doktorskiej: Les projections oniriques : une clef de l'iconographie de la vita privata d'époque romaine (à la lumière de l'Onirocriticon d'Artémidore de Daldis) = "Wizje senne: klucz do ikonografii zycia codziennego okresu imperium rzymskiego (w swietle Sennika Artemidora z Daldis); 850 stron; rozprawa obroniona przed komisją w składzie: J.-M. Dentzer (promotor), M.-H. Quet, Ch. Augé i M. Gawlikowski; ocena bardzo dobra.

Paryski Uniwersytet I Panthéon-Sorbonne, praca pod kierownictwem J.-M. Dentzera (1998)


Studia i dyplomy:

 • Mały doktorat w dziedzinie archeologii klasycznej: Diplôme d'Etudes Approfondies w dziedzinie archeologii Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne, pod kierownictwem J.-M. Dentzera: "Recherches sur la fonction de l'image de Vénus dans la décoration gréco-romaine (villa, thermes, tombeaux et différents supports)". Praca obroniona przed komisją w składzie: J.-M. Dentzer (promotor) i J.-P. Darmon; 87 stron; dodatkowo 5 egzaminów po wykładach rocznych: J.-M. Dentzer, R. Turcan, L. Kahil i B. Holtzmann; ocena bardzo dobra za pracę i egzaminy.

 • Praca magisterska w dziedzinie archeologii klasycznej (Wydział Historyczny) na Uniwersytecie Warszawskim: "Mit Marsjasza na mozaice z Domu Aiona w Nea Paphos"; 90 stron, obroniona w 1986 roku przed komisją w składzie Z. Szytetyłło (promotor), M. Gawlikowski i Z. Borkowski.

 • 1986-1987 Studia na Wydziale Filozofii (D. Debinska-Siury) i Historii Sztuki UW (seminaria J. Białostocki)

 • 1987-1997 Uczęszcza na liczne seminaria w l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (J.-P. Darmon, M.-H. Quet, M. Detienne) na Sorbonie (J.-M. Dentzer, Ch. Augé, J.-P. Sodini, L. Kahil, N. Duval, Ph. Brunneau), i do L'Ecole Normale Superieure (A. Barbet, P. Leriche)Doświadczenie terenowe:

  - 1981-2000 prace na stanowiskach archeologicznych początkowo jako student, od 1988 roku jako technik archeologiczny, a od 1995 jako kierownik badań archeologicznych:

  - 1981 Nea Pafos (Cypr): "Willa Tezeusza": IV wiek przed Chr. - V wiek po Chr. (UW, W. Daszewski, 1,5 miesiąca)

  - 1981 Novae (Bułgaria): obóz rzymski: II-IV wiek po Chr. (UW, T. Sarnowski, 1,5 miesiąca)

  - 1982 Mazowsze: (UW, karta archeologiczna Polski, badania powierzchniowe, W. Wróblewski, 0,5 miesiąca)

  - 1983 Novae (UW, T. Sarnowski, 6 semaines)

  - 1985 stanowisko w okolicach Lyonu: kultura "La Tène" (M. Guillard, 2 tygodnie)

  - 1988 Vicus (Peru): stanowisko wiejskie i sanktuarium: V w. Przed Chr. - V w. po Chr. (Uniwersytet Katolicki w Limie, P. Kaulike et K. Makowski, 2 miesiące)


  - 1989 Paryż - Ecole des Mines: budowanictwo miejskie rzymskie (D. Buisson, 3 miesiące)

  - 1989 Bosra (Syria): katedra V-VI w. po Chr., okres nabatejski i rzymski (CNRS, J.-M. Dentzer, 1,5 miesiąca) - publikacja autora (rozdział w książce)

  - 1990 Paryż - Luwr-Caroussel: stratygrafia protohistoryczna i średniowieczna (P. van Ossel, 2 miesiace)

  - 1990 Bosra (CNRS, J.-M. Dentzer, 1,5 miesiąca) - publikacja autora (rozdział w książce)

  - 1990 Palmyra: zamek średniowieczny : IX-XIII wiek (UW, M. Gawlikowski, 2 tygodnie)

  - 1991 Lyon: zabudowania rzymskie i póŒniejsze aż do XIX wieku (P. Lascoux, 4 miesiace)

  - 1992 Rzym, Palatyn: światynia Heliogabala: III wiek po Chr.. (Ecole Française de Rome, F. Villedieu, 2 miesiące)

  - 1995 Apollonia (Albania): zabudowania monumentalne: VI w. przed. Chr. - III w. po Chr. (CNRS, P. Cabannes, 1 miesiąc) - udział w publikacji raportu

  - 1995-1996 Reims: insula mieszkalno-rzemieslnicza I-IV wiek po Chr. i zabudowania XIX-XX w. (5 miesięcy, kierownik wykopalisk) - 2 artykuły i raport

  - 1996 Apollonia: zabudowania monumentalne: VI w. przed. Chr. - III w. po Chr. (CNRS, P. Cabannes, 1 miesiąc) - udział w publikacji

  - 1998 Onnaing: zabudowania wiejskie: Brąz, "la Tène" i okres rzymski (P. Bretagne et I. Cattidue, 3,5 miesiąca, kierownik badań na stanowiskach: 12, 17, 18 et 19) - raport

  - 1999 Roissy ADP-RGO: zabudowania wiejskie: Brąz, "la Tène" i okres rzymski (V. Gonzales, 23 Novembre 1998-24 Avril 1999 - raport

  - 1999 Lieusaint Parisud ZAC 3 et 5, 1,5 miesiąca, ewaluacja archeologiczna i początek wykopalisk (kierownik badań) - raport

  - 1999 Bailly Romainvilliers, "Avenue de Face", 3 miesiące, wykopaliska, archeologia poza miejska (kierownik badań) - raport

  - 2000 Bailly Romainvilliers, "Le Parc", 1 miesiąc (2000), ewaluacja archeologiczna, archeologia poza miejska (kierownik badań) - raport

  - 2007 Ptolemais (Libia), 3 tygodnie, prace w terenie (mozaiki) - zobacz: publikacjeDoświadczenie zawodowe:

 • 1991-1998 associated with CNRS (France)

 • 1995-2000 kierownik badań terenowych na terenie Francji

 • od 2000 - adiunkt w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich

  Tematy wykładów:

  • Metoda interpretacji ikonografii rzymskiej według Artemidora
  • Historia sztuki żydowskiej w Imperium Rzymskim
  • Pogańskie, żydowskie i chrześcijańskie mozaiki od początku do podboju arabskiego
  • Historia mozaiki rzymskiej
  • Interpretacja przedstawień rzymskich w sztuce prywatnej
  • Mozaika rzymska w póŒnym antyku
  • Villa, domus i ich dekoracje w okresie rzymskim
  • Grecka, hellenistyczna i rzymska mozaika
  • Mitologia w dekoracji mozaikowej. Tekst, symbolika i funkcja


Stypendia i zrealizowane projekty badawcze:

 • 1991 Ecole Française de Rome (1 miesiąc)

 • 1991 Casa Velasquez at Madrid (1 miesiąc)

 • 1992 Ecole Française de Rome (1 miesiąc)

 • 1992 Casa Velasquez at Madrid (2 miesiąc)

 • 1993 Fondation Hardt at Vendeuvre (1 miesiąc)

 • 1994 Ecole Française d'Athènes (2 months)

 • 2004-2005 Andrew W. Mellon Post-Doc Fellow
  at American School of Archaeological Research at Athenes

 • 2005-2006 Andrew W. Mellon Post-Doc Fellow
  at Albright Institut w Jerozolimie

marek_2

Wykłady w ośrodkach i międzynarodowych instytucjach naukowych:

 • 2010 Uniwersytet w Bursie (Turcja) - zaproszenie M. Sahim

 • 2010 Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy) - zaproszenie V. Drbal

 • 2010 Universita Autonomica w Barcelonie - zaproszenie F.J. De Ruede Roigé

 • 2005 Muzeum Narodowe w Warszawie (zaproszenie Z. Kiss)

 • 2005 École des Hautes Études w Paryżu (zaproszenie w ramach seminarium H. Lavagne)

 • 2005 Uniwersytet Y. i D. Katz Faculty of the Arts (zaproszenie A. Ovadiah i T. Michaeli)

 • 2005 Albright Institut (seminarium S. Gittin)

 • 2001 Muzeum Narodowe w Warszawie (zaproszenie Z. Kiss)

 • 1998 École Normale Supérieure w Paryżu (w ramach seminarium A. Barbet)Udział w kongresach i konferencjach:

 • 2010 Efez (Turcja): XIe colloque de l'association internationale pour la peinture murale antique (w przygotowaniu)

 • 2010 Warszawa: Workshops on the "Polisemantic Orpheus images in the Roman Art"

 • 2009 Warszawa: Annual Colloquium of Institut of Archaeology of Warsaw University.

 • 2009 Bursa: XIe Colloque de l'association internationale pour l'étude sur la mosaïque antique (16-20 october).

 • 2009 XIe Colloque de l'association internationale pour l'étude sur la mosaïque antique (2 referaty w przygotowaniu)

 • 2008 Konferencja naukowa pt. "Polskie badania archeologiczne w Ptolemais (Libia)", Zamek królewski w Warszawie, 16 grudnia 2008, M. T. Olszewski, "Mozaiki z polskich wykopalisk w Ptolemais".

 • 2008 Doroczna konferencja Instytutu archeologii Uniwersytetu warszawskiego, Wiktorowo 24-26 listopad 2008, M. T. Olszewski, "Dom Aiona w Nea Paphos na Cyprze. Reakcja pogańska w programie ikonograficznym dekoracji mozaikowej".

 • 2008 Doroczna konferencja Instytutu archeologii Uniwersytetu warszawskiego, Wiktorowo 24-26 listopad 2008, M. T. Olszewski i P. Zakrzewski, "Domy okresu rzymskiego w Ptolemais. Dekoracja trykliniów w świetle najnowszych badań".

 • 2007 Toulouse Colloque International "Orphée entre soleil et ombre" Institut catholique de Toulouse 16-17 novembre 2007.

 • 2007 Doroczna konferencja Instytutu archeologii Uniwersytetu warszawskiego, Mozaika grobowa Orfeusz z Jerozolimy.

 • 2007 Doroczna konferencja Instytutu archeologii Uniwersytetu warszawskiego, Nowy zakład produkcyjny mozaik na Bliskim Wschodzie z póŒnego antyku.

 • 2007 Doroczna konferencja Instytutu archeologii Uniwersytetu warszawskiego, "Dom Leukaktiosa" w Ptolemais. Propozycja identyfikacji pomieszczeń.

 • 2007 Naples: Xe colloque de l'association internationale pour la peinture murale antique (referat).

 • 2006 Doroczna konferencja Instytutu archeologii Uniwersytetu warszawskiego, "Zodiak w dekoracjach starożytnych synagog Palestyny".

 • 2005 Conimbriga : Xe Colloque de l'association internationale pour l'étude sur la mosaïque antique (referat).Inne:

 • członek Association Internationale pour l'Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA)

 • członek Association Internationale de la Peinture Murale Antique (AIPMA)

 • członek stowarzyszony American School of Archaeology at Athenes

 • członek stowarzyszony American School of Oriental Research at Boston
  University (Albright Institute).

 • recenzent publikacji wychodzacych w Polsce dotyczących mozaiki antycznej dla czasopisma wychodzącego w Paryżu: Bulletin AIEMA.

 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie.Publikacje:

 • "Remarks on the mosaic from Hause of Aion at Nea Paphos in Cyprus-polska wersja! ", Meander 9/10, 1987, p. 421-438.
 • "L'allégorie, les mystères dionysiaques et la mosaïque de la Maison d'Aiôn de Néa Paphos (Chypre)", BullAIEMA 13, 1990-1991, p. 444-463.
 • "Fabriquer des images : à propos du pictor ", Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de antieke Beschaviing te s'Gravenhage, Functional and Spatial Painting, Leiden 1993, p. 184-186.
 • "Une mosaïque oubliée du Musée des Thermes à Rome. Le mythe de Marsyas aux quatre Saisons", Actes du Congrès méditerranéen d'ethnologie historique à Lisbonne 1991, Méditerrâneo 3, 1993, p. 85-114.
 • "L'image et sa fonction dans la mosaïque byzantine des premières basiliques en Orient. L'iconographie chrétienne expliquée par Cyrille de Jérusalem (314-387)", Cahiers Archéologiques 43, 1995, p. 9-35.
 • "Reims (Duricortorum). Fouille de la rue Gambetta", Bilan S cientifique de ChampagneArdenne 1996, p. 13-15.
 • "Reims (Duricortorum). Fouille de la rue Gambetta (de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. à la fin du IVe siècle ap. J.-C.)", DFS de sauvetage urgent, SRA Champagne-Ardenne - AFAN Antenne Grand-Est, 1996, p. 1-150.
 • "Fouilles de sauvetage dans le quartier sud de Reims", Archéologia 338, Septembre 1997, p. 4-5.
 • Onnaing (Toyota), DFS de sauvetage : sites 17, 18 et 19 (1998).
 • "Mosaïques d'un quartier sud du Beyrouth antique (site des Lazaristes)", Actes du VIIe Colloque International de la Mosaïque Antique, Tunis (1995) 1999, p. 107-118, pls. XXXIII-XXXVIII.
 • "L'Ephèse d'Artémidore. La société des "patients" d'Artémidore", 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos. Akten des Symposions, Vienne (1995) 1999, p. 275-282.
 • "Évocation allusive des maximes des Sept Sages. A propos de la "Colère d'Achille" sur la mosaïque de Mérida", Archeologia (Warsaw) LI, 2000 (2001), p. 37-46, pls. IV-V.
 • Artémidore, mythologie et symbolique funéraire, Archeologia (Warsaw) LII, 2001 (2002), p. 39-60, pls. XI-XV.
 • "Le langage symbolique dans la décoration à scènes mythologiques et son sens dans les tombes peintes de l'Orient romain. Nouvelle approche", VIIe Colloque de l'Association Internationale pour l'étude de la peinture antique, St.-Romain-en-Gal 1998, Paris 2001, p. 155-162, pls XXVI-XXIX.
 • "Mauvais œil et protection contre l'envie dans la mosaïque de Cheikh Zouède au Sinaï (IV-Ve siècle)", VIIIe Colloque International de la Mosaïque Antique, Lausanne 1997 (2001), p. 276-301.
 • "La mosaïque de "style naïf" de Cheikh Zouède au Sinaï", Archeologia (Warsaw) LIII, 2002 (2003), p. 45-61, pls III-VI.
 • "Mosaïques paléochrétiennes du Proche-Orient", Archéologia 389 mai 2002, p. 67-70.
 • "Dwie mozaiki synonimiczne z Cheikh Zouede (Egipt) i z Vinon (Francja) z póŒnego antyku (Deux mosaïques synonimiques de l'Antiquité tardive : Cheikh Zouède (Égypte) et Vinon (France))", résumé en français, Šwiatowit IV-A, 2002 (2003), p. 99-105.
 • "La symbolique des plafonds", Actes du VIIe colloque de l'Association internationale pour l'étude de la peinture antique, Budapest, mai 2001 (not published).
 • "The Historical Background of the Zodiac Mosaic Calendar in the Lower Synagogue at Hammath-Tiberias", Newsletter of American Schools of Oriental Research, Fall 2005, vol. 55, n° 3, p. 18.
 • "Le statut de l'image selon Artémidore et l'art romain", Actes du IXe colloque international pour l'étude de la mosaïque antique et médiévale, Rome novembre 2001, Rome 2005 (Collection de l'École française de Rome-352), vol. II, p. 859-880.
 • "La mosaïque de la Fête Nocturne Pannychis de Shahba-Philippopolis et le témoignage d'Artémidore de Daldis (Onirocriticon II, 61)", Kalathos. Studies in Honour of Asher Ovadiah, Tel Aviv (ASSAPH 2005-2006 Studies in Art History, vols. 10-11) 2006 (2007), p. 381-390.
 • Bosra. Mosaïques. M.T. Olszewski et P.M. Blanc, Damas, Beyrouth 2007, p. 216-220.
 • Institut Catholique de Toulouse, 2008, Inter-Lignes, Numéro spécial: Orphée entre soleil et ombre, textes réunies par B. Rey Mimoso-Ruiz, Actes du Colloque, Toulouse 16-17 novembre 2007, M. T. Olszewski, "Orphée endeuillé de la mosaïque funéraire de Jérusalem", p. 205-214 i 226.
 • "Des mosaïques de pavement et un essaie d'identification de function des pièces de la Maison de Leukaktios à Ptolémais en Cyrénaïque (Libye)", Archeologia (Warsaw) 2008 (2009), pp. 89-96.
 • Orphée endeuillé de la mosaïque funéraire de Jérusalem", Orphée entre soleil et ombre, textes réunies par B. Rey Mimoso-Ruiz, Actes du Colloque, Toulouse 16-17 novembre 2007, Institut Catholique de Toulouse, Toulouse 2008, Inter-Lignes, Numéro spécial, p. 205-214 i 226.
 • "Essai d'identification d'un atelier itinérant de mosaïque de la diec èse d'Orient (Baalbeck et Néa Paphos) de l'Antiquité tardive", Archeologia 2008 (2009), pp. 50-60.
 • "Roman Mosaics of House of Leukaktios " (Polish and English versions), www.ptolemais.ptolemais.plW druku:

 • "Funeral Orpheus Mosaic from Jerusalem in the Archaeological Museum of Istanbul", Actes du XIe Congrès Internationale pour l'Etude de la Mosaïque Antique, Bursa 16-20 October 2009.

 • M.T. Olszewski, P. Zakrzewski, "The Decoration of the dining Rooms at Ptolemais in Cyrenaica (Libya) in the Light of the last Researches", Actes du XIe Congrès Internationale pour l'Etude de la Mosaïque Antique, Bursa (Turcja)16-20 paŒdziernika 2009.

 • "Images allusives: Dionysos et Ariane dans l'espace réservé aux femmes (gynécée)? Le cas de Ptolémais et Cyr?nes en Cyrénaïque", Actes du Xe Congres International de l'Association internationale pour la peinture murale antique, Napoli 17-21 settembre 2007 Universita degli Studi di Neapoli "l'Orientale"

 • "Mosaïques romaines de la Maison de Leukaktios a Ptolemais (Libye)", rozdział książki poświęconej polskim badaniom w Ptolemais, wyd. U.W.W przygotowaniu:

 • "Historia odkryć i badań mozaiki antycznej w dziejach polskiej archeologii" (Warszawa Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, grudzień 2009)
 • "Portrait de la famille - une source de la " vita privata ". La peinture provinciale en Cyrenaique romaine". (Efez, XIe colloque de l'AIPMA, wrzesień 2010).
 • "La reaction paienne dans la mosaique de la Maison d'Aion a Nea Paphos"
 • "Le mythe de Marsyas dans la mosaique de la Maison d'Aion"
 • M.-T. Olszewski i K. Szajkowska, "The Mosaic of Ammaedara (Haidra) in Tunisia. Remarcs and Reflexions"

Kontakt