IAPRSTRONA G��WNA
ENGLISHKONTAKTPRACOWNICYBADANIAPROJEKTYSPONSORZY


Pracownicy:

dr Agnieszka Tomas– kierownik Zakladu

dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

dr hab. Marek Tycjan Olszewski

prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski (profesor emerytowany)


© Zaklad Archeologii Prowincji Rzymskich